CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày đăng 15/03/2018 | Lượt xem: 133

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 15/3/2018 của Công ty đã được thông qua.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Trân trọng./.

- Tag:

Tin tức khác
6
Tháng Ba
Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin niêm yết 150 tỷ đồng Trái phiếu TCE11721 tại Sàn G...