Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực

Ngày đăng 01/08/2018 | Lượt xem: 383

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực cụ thể như sau:

- Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà Trần Quế Trang kể từ ngày 31/7/2018;

- Bổ nhiệm bà Dương Thục Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 31/7/2018 đến hết ngày 30/01/2019;

- Bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Triều giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 31/7/2018 đến hết ngày 30/01/2019.

 

Đính kèm:

- Bản công bố thông tin ngày 31/7/2018

- Quyết định số 326/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2018 v/v thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công;

- Quyết định số 327/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2018 v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công;

- Quyết định số 328/QĐ-HĐQT ngày31/7/2018 v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công;

 

Trân trọng./.

- Tag: