Triết lý giáo dục
Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

1. Đối với phụ huynh và học sinh: Cung cấp giải pháp giáo dục toàn diện, tích hợp: Nghiên cứu - Lý thuyết - Thực hành - Ngoại ngữ - Kỹ năng, kết hợp hài hòa triết lý Giáo dục thành nhân và xu thế Giáo dục hội nhập.

2. Đối với xã hội: Thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xu thế hội nhập. Giảm bớt thực trạng du học nước ngoài và giáo dục quá tải do nhập cư về các thành phố lớn.

3. Đối với địa phương: Cung ứng nguồn nhân lực tại chỗ chất lượng cao, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Xây dựng nhà trường hiện đại xanh – sạch – thân thiện môi trường.

4. Đối với nội bộ: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, chú trọng nâng cao chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ.

Để thực hiện được sứ mệnh này, TTC EDU tâm niệm 3 giá trị cốt lõi: YÊU THƯƠNG - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM

YÊU THƯƠNG: Chúng tôi tin rằng sự quan tâm, chia sẻ chính là nguồn gốc để tạo ra môi trường học tập và làm việc an toàn, tràn ngập tình yêu thương. Tình yêu thương tạo nên sức mạnh gắn kết, sự bao dung, kiên nhẫn và là nền tảng văn hóa tổ chức tốt đẹp.

TÔN TRỌNG: Chúng tôi tin rằng tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau, đi cùng với sự cam kết chính là điều kiện để có được môi trường học tập, hợp tác lành mạnh, bình đẳng. Nhờ đó, nền tảng tinh thần làm việc nhóm được phát huy vì sự phát triển bền vững của tổ chức.

TRÁCH NHIỆM: Chúng tôi tin rằng Tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, với tổ chức và cộng đồng là một giá trị then chốt giúp chúng tôi tạo ra những thay đổi tích cực. Tính trách nhiệm giúp chúng tôi trở thành những người sẵn sàng học hỏi, chủ động và sáng tạo để thực hiện những mục tiêu đã đặt ra.

Liên kết đào tạo
Tomato – Trường ngoại khóa chuyên sâu dành cho trẻ em
Salt Consulting&Training