Công bố thông tin bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc

Ngày đăng 26/06/2019 | Lượt xem: 448

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công thông báo về việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

  • Bổ nhiệm ông Phạm Điền Trung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển Dự án Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công kể từ ngày 01/7/2019;
  • Bổ nhiệm ông Trần Anh Vĩnh Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công kể từ ngày 01/7/2019;

Đính kèm:

- Tag: