CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN THANH TOÁN LÃI KỲ 2 CỦA MÃ TRÁI PHIẾU TCE11721

Ngày đăng 05/06/2018 | Lượt xem: 644

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 2 của Mã trái phiếu TCE11721

Chi tiết xem tại file đính kèm :

CBTT ngay dang ki cuoi cung TCE 11721
TB ngay dang ki cuoi cung TCE11721

Trân trọng./.

- Tag: