Công bố thông tin tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công

Ngày đăng 12/03/2019 | Lượt xem: 640

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công thông báo về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Thường trực cụ thể như sau:

  • Tái bổ nhiệm Bà Dương Thục Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/03/2019 đến hết ngày 12/03/2022;
  • Tái bổ nhiệm Ông Đinh Hoàng Triều giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 12/03/2019 đến hết ngày 12/03/2022.

    Đính kèm:

Trân trọng./.

- Tag: