Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trước hạn mã trái phiếu TCE11723

Ngày đăng 26/07/2019 | Lượt xem: 296

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trước hạn mã trái phiếu TCE11723. Nội dung chi tiết theo file đính kèm./.

Đính kèm:

Trân trọng./.

- Tag: