Công bố thông tin về việc nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày đăng 17/01/2019 | Lượt xem: 374

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công thông báo về việc: Ngày 16/1/2019, Công ty đã nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Đính kèm:

- Bản Công bố thông tin

- Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh ngày 16/1/2019

Trân trọng./.

 

- Tag: