Công bố thông tin về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công

Ngày đăng 01/03/2019 | Lượt xem: 695

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công thông báo về việc thôi nhiệm ông Trần Anh Vĩnh Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính  kể từ ngày 01/3/2019. Nội dung chi tiết theo files đính kèm.

    Đính kèm:

  Trân trọng./.

- Tag: