THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU TTCE122022

Ngày đăng 28/06/2018 | Lượt xem: 930

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin niêm yết 80,1 tỉ đồng Trái phiếu TTCE122022 tại Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết theo nội dung đính kèm.

  1. Thông báo Công bố thông tin về việc niêm yết Trái phiếu TTCE122022 tại Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (Xem tại đây)
  2. Quyết định về việc niêm yết Trái phiếu. (Xem tại đây)
  3. Thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên. (Xem tại đây)
  4. Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công. (Xem tại đây)

Trân trọng./.

- Tag: