Thông báo thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu TTCE062022 (Mã chứng khoán TCE11721) được quyền bán lại cho Tổ chức phát hành

Ngày đăng 09/07/2019 | Lượt xem: 436

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công xin thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền bán lại của mã chứng khoán TCE11721 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công

- Trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 39 484 860   - Fax: (028) 39 484 861

- Tên chứng khoán: Trái phiếu TTCE062022

- Mã chứng khoán: TCE11721

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 22/08/2019

Trân trọng./.

- Tag: