Cam kết đào tạo

Với thông điệp “Vì cộng đồng, thắp sáng ước mơ”, TTC Edu cam kết cung cấp hệ thống giáo dục từ mầm non đến sau đại học với chất lượng đào tạo ngang tầm thế giới, đồng thời đào tạo ra nguồn nhân lực có ĐỨC lẫn TÀI, đóng góp hữu ích cho sự phát triển chung của đất nước.

- Mầm non:
 
Đặt mục tiêu Giáo dục thành nhân lên hàng đầu. Ứng dụng mô hình giáo dục từ Nhật Bản nhưng vẫn gần gũi với văn hóa Việt Nam trên nền tảng nho giáo và tôn sư trọng đạo nhưng kết hợp công nghệ và tư tưởng hiện đại. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết giúp các bé hoàn thiện nhân cách, hình thành ý thức tự phục vụ và ứng xử đúng mực từ lứa tuổi mầm non.
 
- Phổ thông:
 
Đào tạo học sinh giỏi kiến thức, ngoại ngữ - nhuần nhuyễn kỹ năng mềm - linh hoạt trong ứng xử - có định hướng nghề nghiệp tương lai khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là những tiêu chuẩn đảm bảo cho các học sinh có thể tự tin bước ra cùng bạn bè quốc tế.
 
- Cao đẳng – Đại học:
 
Sinh viên tốt nghiệp với chất lượng cao – lành nghề, đủ chuẩn “Công dân quốc tế”, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, những chương trình đào tạo, liên kết quốc tế sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực ngoại ngữ, giỏi lý thuyết – thạo thực hành và đủ bản lĩnh tự tin sánh vai cạnh tranh cùng bạn bè quốc tế.