Chiến lược đào tạo

Mỗi cấp bậc từ mầm non đến đại học có những chiến lược đào tạo riêng nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả, phục vụ cho mục tiêu chiến lược của TTC EDU:

 
 
- Tập trung chất và lượng: mang đến sản phẩm giáo dục có công nghệ hiện đại và thực tiễn thông qua dịch vụ tối ưu nhất. Đồng thời, mạng lưới trường học của TTC EDU sẽ phủ rộng tất cả địa bàn mà Tập đoàn TTC có nhu cầu nhân sự.
 
- Dịch vụ hàng đầu: cung cấp dịch vụ giáo dục tốt nhất thông qua những tiêu chí: lấy học sinh – sinh viên là trung tâm, tôn trọng, uy tín trong từng cam kết, luôn cập nhật và hoàn thiện dịch vụ.
 
- Công nghệ quốc tế: tận dụng hợp tác trao đổi công nghệ hiện đại nhất của các nước tiên tiến để ứng dụng trong đào tạo và quản lý.
 
- Tinh gọn chi phí vận hành: tận dụng mô hình quản lý tập trung mọi hoạt động, để luân chuyển và bổ trợ trong hệ thống. Kết hợp quy trình quản lý hợp lý tận dụng tối đa từng chi phí đầu tư để đạt hiệu quả tốt nhất.
 
- Dẫn đầu xu thế thị trường: không ngừng nghiên cứu đổi mới giáo trình, công nghệ, dịch vụ và mô hình quản trị, chấp nhận đổi mới.
 
- Tạo sự khác biệt: xây dựng bản sắc tối ưu của TTC EDU và tạo sự khác biệt thông qua việc nhấn mạnh bản sắc đó vào từng học sinh – sinh viên, từng cá nhân, từng sản phẩm và từng kế hoạch phát triển.
 
Theo đó, mỗi cấp bậc sẽ có những định hướng độc đáo và khác biệt:
 
- Mầm non: hoàn thiện mô hình giáo dục thành nhân và giáo dục hội nhập: giáo dục, bồi dưỡng nhân cách dựa trên những mô hình giáo dục tiên tiến nhưng vẫn trọng lễ nghĩa.
 
- Phổ thông: đào tạo chương trình hướng nghiệp - thực hành nghề - kỹ năng, tạo bước đệm vững chắc tiến lên các bậc học cao hơn trong nước và quốc tế.
 
- Cao đẳng – Đại học: đầu tư các chương trình đào tạo tín chỉ nghề ngắn hạn, liên thông đại học và liên kết quốc tế, thành lập các viện sau đại học; thu hút nhân tài, nhà khoa học trong và ngoài nước; đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hình thành thành phố giáo dục TTC EDU. Đây sẽ là mô hình thành phố giáo dục khép kín với trường đại học, viện nghiên cứu, khu startups, khu biệt thự lưu trú.…